شعر «۳۱۳» نمونه ای از پساغزل های مریم حقیقت

شعر «313» نمونه ای از «خیرالغزل»ها یا همان اشعار پست مدرن مریم حقیقت است

313

سيصد و سيزده نفر تنها، سيصد و سيزده دل غمگين
در خودش هي مچاله اش می کرد:

زندگي درد داره....همين

هي سرش را به مرگ مي کوبيد، هی دلش را به زندگی می داد
دست و پا می زد از خودش برود،مثل بالی رها شود در باد

درد اما گلوی دينش را با فشاری عميق می بريد
تا وضو می گرفت دستانش، غم نان توی شعر می پيچيد
با خودش جنگ فلسفی می کرد،داد می زد کجاست عدل علی؟

من چرا بايد عاشقش باشم؟نان و خرما به من نداده...:

ولی...

.

.

.
پلکهايش عجيب سنگين شد،چشمهايش به خواب می رفتند
دردهای نگفته اش انگار،توی دستانش آب می رفتند!

در چوبی،حياط خاکی،چاه،آب و دستاس و يک تنور سرد
چشم وا کرد و ديد آنجا بود،داشت تمرين زندگی می کرد!

دو سه تا بچه ،باز دور و برش،مثل تنهايی خودش غمگين
شوهرش رفته بود برگردد،با سپاه شکستۀ صفين
:
[مامان از بس گرسنه ام چشمام همه جا رو سياه ميبينه
روز‌ْشب،آب کوزه رُدريا،خورشيد مُثل ماه ميبينه]

مثل هرشب شکست توی خودش و به ماه و ستاره نفرين کرد
به طلوع هميشۀ خورشيد به عدالت دوباره نفرين کرد

.

.

.
درُ واکن پسر غريبه رسيد
درُ واکن پسر غريبه رسيد

باز شد در و عطر حق پيچيد ،مثل هرشب دوباره غمگين بود
کفشهايی که وسعت دريا روی دوشش عجيب سنگين بود

گرمي دستهای سرشارش،به اجاق گرسنه نان می داد
به کوير نگاه خسته دلان وسعت سبز آسمان می داد

مثل ابر بهار می باريد

:از علی بگذريد

لرزيدند

:زن تو می دانی او خود مولاست؟

مثل ابر بهار باريدند
..
پلکهايش گشوده شد از هم و صدای اذان وزيد از شهر
سيصد وسيزده دل روشن صبح آدينه می چکيد از شهر

اطلاع بیشتر دربارۀ مریم حقیقت و سبک سروده هایش

Print
7810 Rate this article:
3/0

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


نشانی:تهران,میدان انقلاب، ابتدای خیابان آزادی، کوچه جنتی (مترو)، کوچه فرسار، پلاک2، طبقه2
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 110 1398 0920

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com