هنرسازۀ تکرار و نقش آن در علی نامه

هنرسازۀ تکرار و نقش آن در علی نامه

اشاره:

این مقاله حاصل تلاش خانم زهرا فرج‌نژاد فرهنگ، دانشجوی دکتری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. فرج‌نژاد در این مقالۀ 33 صفحه‌ای، با دیدن 24 منبع ـ که عمدۀ آنها کتب بلاغی هستند ـ مباحث نظری پژوهش خود را به خوبی تبیین کرده است. او تکرار را در سطح واج، هجا، واژه، ترکیب، جمله، مصراع، بیت و مضمون بررسی کرده است و تمام منظومه را با دقتی قابل تقدیر مرور کرده است.

اطلاعات تاریخی نویسنده مطلوب نیست؛ چنان که شاعر علی‌نامه، ربیع، را با زاهد مشهور صدر اسلام، ربیع بن خثیم، مشهور به خواجه ربیع، خلط می‌کند (ص134) و ضبط صحیح لیله‌الهریر را نمی‌داند (صص 161-162). همچنین اغلاط املایی به گونه‌ای است که بیش از تایپیست، نویسنده را متهم می‌کند؛ به عنوان مثال: دانش گاه (=دانشگاه) (ص133) و اعناد (=اعنات) (ص136). اما خوشبختانه موضوع مقاله ارتباطی به این نکات ندارد و مقاله همچنان ارزشمند و قابل استفاده است.

فصلنامۀ پژوهش‌نامۀ ادب حماسی

دوره 11، شماره 20، زمستان 1394، صفحه 133-166

هنرسازۀ تکرار و نقش آن در علی نامه

 نویسنده: زهرا فرج‌نژاد فرهنگ

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید مدنی، آذربایجان.

چکیده:

علی‌نامه، منظومه‌ای رزمی- مذهبی است که شاعری با نام یا تخلّص ربیع در قرن پنجم هجری، به تقلید از شاهنامة فردوسی، سروده است و موضوع آن مناقب و مغازی علی‌بن‌ابی‌طالب است. یکی از ویژگی‌های اشعار حماسی، تأکید بر برخی از تصاویر و صحنه‌هاست که سبب حماسی‌تر شدن فضای شعر می‌شود. تأکید، گاهی به‌صورت «تکرارِ» عناصرِ سازندۀ شعر صورت می‌گیرد که موجب برجسته شدن تصاویر می‌شود. این هنرسازه، سهمی جالب توجّه در تأثیر زبان اثر بر خواننده دارد. در این جستار پس از طرح جنبه‌های زیباشناختی «تکرار»، عناصر سازندة شعر، واکاوی شده و پس از استخراج، به ذکر نمونه‌هایی از آن‌ها پرداخته شده است. پرکاربردترین عنصر تکرار به ترتیب واژه، واج، مصراع، جمله، واژگان ترکیبی، مضمون، بیت و هجا را شامل می‌شود.

متن کامل مقاله به پیوست آمده است.


Print
2649 Rate this article:
No rating

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


چارت سازمانی
نشانی:تهران, خیابان بهارستان , خیابان صفی علی شاه , کوچه درویش , پلاک 6 تلفن: 02177687441
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 09399990190

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com