چکیدۀ 197 مقالۀ ادبی و هنری دربارۀ پیامبر اکرم

چکیدۀ 197 مقالۀ ادبی و هنری دربارۀ پیامبر اکرم

همایش بین‌المللی سیمای حضرت محمد (ص) در هنر. زاهدان. 1394

اشاره: دانشگاه زاهدان در اردیبهشت 94 همایشی بین‌المللی برگزار کرد با عنوان «سیمای حضرت محمد (ص) در هنر». برخی از مقالات ارائه شده در این همایش، به‌راستی ارزشمند بودند؛ اما متأسفانه مثل اغلب مقاله‌های همایشی به فراموشی سپرده شدند. آنچه از این همایش به دست آوردیم، فایل pdf چکیدۀ مقالات بود که لینک آن در انتهای این پیام آمده است.

فهارس این مجموعه چکیده را چندان سودمند نیافتیم؛ به همین جهت، مقالات را مجددا فهرست کردیم تا شاید زودتر خواننده را به مقصود برسانند. امیدواریم که در این فهرست‌سازی شتابزده چندان به خطا نرفته باشیم.

 

فهرست مقالات:

ادبیات

اردو

-        یزدان منش، وفا / تجلی پیامبر در شعر معاصر اردو / 183

بلاغت

-        افضلی، علی / کارکرد بلاغی مشتقات در مجاز. مورد مطالعه: خطبه‌های پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) / 145

تطبیقی

-        صادقی، زهرا؛ برخان، احمد / سیمای پیامبر اکرم(ص) در شعر عربی و فارسی / 191

-        صارمی گروی، سکینه؛ نوری، سید مهدی / نگاهی تطبیقی به ستایش پیامبر(ص) در شعر مولوی و بوصیری / 152

-        غلامعلی زاده، جواد؛ اصغری، رضا / جلوه‌های تعلیمی مدایح نبوی در شعر شاعران فارسی و عربی مورد پژوهانه: سعدی شیرازی و احمد شوقی

-        مجیدی، حسین؛ صارمی گروی، سکینه / بررسی و تطبیق اشعار صفی الدین حلی وخاقانی پیرامون حضرت محمد(ص) / 169

-        منیجی، فواد؛ سرباز، حسن / بررسی تطبیقی «اسراء و معراج» در مدایح نبوی بوصیری و عطار نیشابوری / 128

تطبیقی: غربی ـ معارف

-        وحدوا، صنوبر بانو / نقش اسلام و حضرت محمد(ص) در آثار شاعر شهیر آلمان گوته / 180

تطبیقی: هنر

-        حجازی، معینه السادات؛ خزاعی، سمیه / بررسی تطبیقی نقش نمادین شمسۀ تجلی حضرت محمد(ص) در هنر سنتی و ادبیات ایران / 65

-        حسامی، وحیده؛ فخر، فرزانه / مطالعۀ تطبیقی سلوک دوری از منظر نظامی و ترکیب بندی‌های اسپیرالی در نگاره‌های معراج پیامبر(ص) / 18

-        خلیلی جهانتیغ، مریم؛ انصاری پویا، محمد / معراج پیامبراکرم(ص) در آثار نظامی و ارتباط آن با نگارگری ایرانی / 27

-        علی پور، مرضیه / انعکاس جلوه‌های بصری معراجیه‌های نظامی در مکتب نگارگری اصفهان * نمونه موردی بررسی خمسه نظامی موجود در کتابخانه ملی فرانسه * / 31

-        مرادی، زهره / بررسی ساختارگونه روایی داستان بعثت پیامبر(ص) در ادبیات و نگارگری بر اساس نظریۀ ژپ لینت ولت / 63

-        میر جلیلی مهنا، مونا / بررسی نگاره ای از معراج‌نامه احمد موسی بر اساس آراء سهروردی و مولانا / 26

شعر فارسی

-        ابوحمزه، فاطمه / سیر معراج نامه سرایی در اشعار فارسی سده‌های دهم تا دوازدهم هجری / 121

-        انجم، طاهره / سیمای حضرت محمد(ص) از دیدگاه میرزا غالب دهلوی / 185

-        بسطامی، وحیده؛ بسطامی، حجیه؛ دستمرد، فرزانه / سیمای حضرت محمد(ص) در مثنوی مولوی / 122

-        پازوکی، شهرام؛ صاحبدل، محمد رجاء / سیرۀ معنوی پیامبر اکرم(ص) در مثنوی معنوی مولوی / 151

-        پژوهنده، لیلا / رابطه و سنخیت وجود پیامبر(ص) وحقیقت قیامت در منظومۀ فکری مولانا جلال الدین / 151

-        حجازی، سید علی رضا؛ مردانی، محمد علی / جایگاه و ارتباط فرشتگان مقرب الهی با پیامبر(ص) در ادبیات عرفانی با تکیه بر اشعار مولوی، عطار و سنایی / 137

-        حقی، مریم / جلوۀ بعثت و معراج پیامبر(ص) در شعر معاصر / 123

-        حیدری، الهام؛ رهرو اصفهانی، نیلوفر؛ موجودی، زهرا / سیمای پیامبر اکرم(ص) در اشعار حکیم سنایی غزنوی / 130

-        خورشیدی، سمیه / وصف حضرت محمد(ص) در معراج‌نامه‌های فارسی / 124

-        زنگنه، تقیه / بررسی تطبیقی سیمای پیامبر(ص) در اشعار خاقانی شروانی و نظامی گنجوی / 168

-        سنچولی، دوستعلی / اخلاق و سبک زندگی پیامبر اعظم(ص) در اشعار عطار نیشابوری / 172

-        عالی، حمید؛ پنبه کار، صغری / معراج و بازتاب آن در اشعار سنایی، نظامی و خاقانی / 127

-        فرهنگی، سهیلا؛ فتحی خشت مسجدی؛ مائده / جلوه پیامبر اعظم(ص) در شعر معاصر؛ مطالعه موردی: شعر موسوی گرمارودی / 159

-        فریدی، حسن؛ قربانی مقدم، زهرا / بررسی سیمای پیامبر(ص) در آثار عطار / 173

-        قزلباش، علی کمیل / سیمای حضرت محمد(ص) در شعر پارسی و اردوی اقبال لاهوری / 184

-        کاظم خانلو، ناصر؛ بیرانوند، نسرین / تصویر معراج پیامبر(ص) در آیینۀ شعر فارسی / 126

-        کاظمی، فلیحه زهرا / تصویرپیامبر(ص) در مثنوی‌های رزمی عهد تیموریان / 163

-        کرامتی مقدم، سید علی / تحلیل محتوایی نعت پیامبر(ص) در منطق الطیر عطار / 174

-        لشکری، مجید؛ زهرا زاده، محمدعلی؛ بیات، رضا / سیمای پیامبر اکرم(ص) در آیینۀ سروده‌های علوی دهۀ هشتاد شمسی / 192

-        محمودی، علیرضا؛ شاهگلی، سامره / تجلی شاعرانه سیمای پیامبر اکرم(ص) در دیوان اشعار حکیم فیاض لاهیجی / 160

-        ملا احمد؛ میرزا / سیمای حضرت محمد(ص) در مثنوی معنوی جلال الدین بلخی / 195

-        منتظرالمهدی، محمد سعید؛ایزدی، علی؛ هاشمی، هادی / سیمای پیامبر اعظم(ص) در آثار عطار، مولوی و سنایی / 131

-        مودی، زهرا / تأثیرآموزه‌های دینی پیامبراسلام(ص) در منش و شعر سپهری / 132

-        ناظمیان فرد، علی ؛ لعل شاطری، مصطفی؛ رضا نژاد، حسین / تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی بر روند نعت پیامبر(ص) در میان شاعران قرن چهارم تا ششم هجری / 173

-        نجاری، محمد / تجلی سیمای حضرت رسول اکرم(ص) در شعر شاعری ناشناس / 133

-        نظری، علی؛ کونانی، سمیه؛ سلطان پور، علی اصغر / بازتاب هنری سیمای حضرت محمد(ص) در اشعار سپیده کاشانی / 158

-        نور الدینی اقدم، یحیی؛ پشت دار، علی محمد؛ غیبی، سید غلامرضا / اوصاف محمدی(ص) در لَآلی ادبی / 186

عربی

-        اناری بزچلوئی، ابراهیم؛ رنجبران، سکینه / تجلی اخلاق حسنۀ پیامبر اکرم(ص) در مدایح نبوی محمود سامی البارودی / 148

-        بیرانوند، نسرین / وصف شمایل و مدح رسول‌الله(ص) در قصاید بوصیری / 150

-        خسروی، کبری؛ شمسی الدینی، اعظم / سیمای حضرت محمد(ص) در شعر عربی معاصر (با تکیه بر شعر 4 شاعر معاصر عرب) / 154

-        رخشنده نیا، سیده اکرم / سیمای پیامبر اسلام(ص) در شعر معاصر عربی، بررسی موردی دیوان صلاح عبدالصبور / 157

-        رضا پور، زینب، یدالهی، عباس / سیمای پیامبر اعظم(ص) در شعر احمد شوقی / 165

-        ستاری، الهه / معراج و بازتاب آن در ادب عربی / 125

-        سرباز، حسن؛ پرتوی، اعظم / مدح نبوی در دیوان ابن جناس اندلسی / 170

-        سیاحی، صادق؛ نژاد سبهانی، ابتسام / بررسی درون مایه‌های نامه‌های پیامبر اکرم(ص) به سران کشورها / 190

-        عموری، نعیم / سیمای حضرت محمد(ص) در فتح مکه؛ مطالعات موردی همزیۀ حسان ابن ثابث النصاری / 191

-        لطفی، اکبر / تجلی معراج پیامبر(ص) در شعر آدونیس / 129

-        مقیاسی، حسن؛ رضی زاده، فرحناز؛ کونانی، سمیه / تجلی سیمای پیامبر اعظم(ص) در شعر جورج شکور / 187

-        نظری تلوکی، نسرین؛ نظر چوب مسجدی، مریم؛ حیدری گرجی، محمدعلی / تجلی الگویی سیمای پیامبر مکرم اسلام(ص) در شعراحمد شوقی / 166

غربی

-        اخگری، محمد / سیمای پیامبر اسلام(ص) در آثار شاعر بزرگ آلمانی یوهان ولفگانگ فن گوته / 179

-        شهیدی پاک، محمد رضا / سیما و سیره حضرت محمد(ص) در ادبیات اسپانیا، مغرب و آفریقیه در قرون وسطی / 177

-        عزمی، رفیع الله / تصویر حضرت محمد(ص) در آثار و ادبیات غرب / 176

-        علیشاهی، علی / سیمای پیامبر(ص) در آثار و سفرنامه‌های مستشرقین نیمه اول قرن بیستم / 189

-        کریمی ریابی، الهه / سیمای حضرت محمد(ص) در ادبیات روس با تکیه بر اشعار ایوان بونین / 181

-        لغاری، بلقیس / جایگاه «نعت» در ادبیات، نشریات، ناشرین وآکادمی‌های اردو زبان شبه قاره / 176

کودک

-        حامدی شیروان، زهرا / بررسی بازنمایی سیمای حضرت محمد(ص) در برخی از آثار ادبیات کودک ایران در چارچوب رویکرد ایدئولوژیک تامپسون / 64

-        سارانی، فریبا / سیرت و سیمای حضرت محمد(ص) در ادبیات کودک و نوجوان / 193

محلی

-        الطافی، مریم / سیمای حضرت محمد(ص) در ادبیات مازندران / 147

نثر فارسی

-        اویسی، عبدالعلی؛ شکاکی، حیدر علی / سیمای پیامبر اعظم(ص) در کشف الاسرار و عده الابرار میبدی / 196

-        دهمرده، سمیه / سیمای پیامبر اکرم(ص) در مرصادالعباد / 164

-        یاوری، محمد / سیمای حضرت رسول(ص) در کشف المحجوب هجویری / 188

نشانه شناسی

-        مرادخانی، حجت اله / بررسی نشانه شناختی معراج نگاره‌های ایلخانی و تیموری از منظر ترامتنیت ژرار ژنت / 5

نقد ادبی

-        کرباسی، رضوانه / بررسی نگاره معراج اثر سلطان محمد از دیدگاه نقد فرمالیستی / 15

هندی

-        یاسمین، نرگس / حضرت محمد(ص) در گفتمان، مباحث و ادبیات بنگالی قرن شانزدهم میلادی / 180

 

 

معارف

تاریخ

-        میرگل، احمد؛ عسکری، فرشته / تبیین و تحلیل جایگاه و نقش فرهنگی حضرت محمد(ص) در اوضاع جامعۀ عصر خویش / 144

تطبیقی: هنر

-        ابراهیمی نژاد رفسنجانی، زهره / فرشتگان و معراج حضرت پیامبر(ص) از دیدگاه قرآن و تأثیر آن بر هنر / 7

-        الندوی، قمر شعبان / پژوهش‌های گزیده: اخلاق نبوی و هنر گفتار / 171

-        بهاری سعدی، هاجر / تطبیق نشانه‌های آیات قرآن در رابطه با معراج با نگاره‌های معراج نامه / 8

-        پرویزیان گنجه ؛ فیروز / نقش تعالیم حضرت محمد(ص) و وحدت در کثرت در طراحی مساجد ایران / 82

-        عرفانی، مرتضی؛ یعقوبی، هانیه / پیامبران و رؤیت فرشتگان از نگاه قرآن کریم و تأثیر آن در هنر اسلامی / 138

-        ملازهی، علی اصغر / تأثیر حضرت محمد(ص) در خلق و شکوفایی هنر اسلامی / 50

تطبیقی: هنر ـ ادبیات

-        امیر راشد، سولماز / تأثیر منابع اسلامی و کهن الگوها در اندیشۀ نظامی و انعکاس آن در نگاره‌های معراج حضرت محمد(ص) خمسۀ نظامی / 28

سبک زندگی

-        شریف، ساحل / راهکارهای ارتقاء سبک زندگی ایرانی- اسلامی جامعه امروزی با مطالعه و تحلیل رقعه‌های زندگی و سیر و سلوک پیامبر(ص) در نسخ مذهبی ایلخانی و تیموری / 54

سنت نبوی

-        حاجی علیلو، حسین / کاوش مظاهر و جلوه‌های تجلّی مهر نبوی در گسترۀ معرفت شناسی / 154

-        کیارسی، شهلا؛ کبیریان، مجید؛ واحدی فر، محمدصادق / ارائۀ هنری شخصیت پیامبر اکرم(ص) از منظر امام علی( ع ) / 146

عرفان

-        منظمی، اردشیر / حقیقت محمدیه در آینۀ هنر عرفان / 135

فرهنگ

-        اسدی، فریبا / اوضاع فرهنگی در زمان پیامبر(ص) و تأثیر ایشان بر آن / 141

-        حسنقلی نژاد، کبری / نقش و تأثیر خانۀ حضرت محمد(ص) (مسجدالنبی) بر شکل گیری مساجد و جامعۀ نوظهور اسلامی / 81

-        حسینی سمنانی، زهرا سادات / هنر ایجاد امنیت روانی در بین افراد خانواده و افراد جامعه با تأکید بر مصادیق آن در سیرۀ نبوی / 155

-        دوست کام، زکیه / وحدت اسلامی و راهکارهای فرهنگی پیامبر(ص) بعد از هجرت به مدینه / 143

-        عطار؛ محسن / کاربرد سیرۀ نبوی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی / 192

-        کفاسی، امید؛ تقی زاده، لطف اله / اوضاع فرهنگی در زمان پیامبر اکرم(ص) و تأثیر ایشان بر آن / 142

-        کیهان پور، محسن / تأثیر بدیعِ پیامبر(ص) در وحدت بخشی و یگانگی رفتارِعبادی و اثرات آن در معماری مساجد و رشد علوم ریاضی، نجوم، جغرافیا و ... / 198

فلسفه

-        پیراوی ونک، مرضیه؛ غضنفری، فاطمه صغری / تحلیل و بررسی متن تصویرگونۀ بوعلی سینا در معراجیه: معراج حضرت محمد(ص) / 9

-        شووانک، ژوزف / «قدم رسول» و ادیان دارای کتاب: چشم انداز فلسفی /134

قرآن کریم

-        اسدالهی، منیژه / نقش فرشته و پیامبرگرامی(ص) در وحی از نگاه قرآن و روایات / 136

-        زارع، نسیمه / فرشتگان و پیامبران از نگاه قرآن / 138

-        یدالهی، عباس / فرشتگان و پیامبران از نگاه قرآن با تأکید بر پیامبر اکرم(ص) / 139

کلام

-        اندیشه، هاشم ؛ رضایی موسوی، بی بی زهرا / تجلی هنر تبری در سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم(ص) / 149

 

 

هنر

تصویرسازی

-        کوفی، هیتر میشل / الهام بخشی و لذت آفرینی: تصویرسازی زندگی‌نامه حضرت محمد(ص) برای کتاب کودک مسلمان در کتابی به نام «محمد» نوشته و تصویرگری دِمی / 146

خط نگاره

-        کبیری، فرانک؛ قراخانی، نسیبه / تجلی آموزه‌های دینی حضرت محمد(ص) در خط نگاره‌های موجود بر پارچه‌های ایرانی قرون سوم تا نهم هجری قمری / 116

خوشنویسی

-        شهیدالاسلام، محمد / مطالعه تطبیقی: زیباشناسی خط عربی در تجسم نام مبارک حضرت محمد(ص) / 107

-        علی محمدی، طاهر؛ شاه محمدی، سمیه؛ میرچناری، آسیه / واکاوی نقش حضرت محمد(ص) در تکامل هنر خوشنویسی / 104

-        گنجعلی بنجار، یاسر / تجلی نام و جایگاه حضرت محمد(ص) در آثار خوشنویسان اسلامی با رویکردی بر نقش صورت و معنا / 105

-        محفوظی، محمد صادق / تجلی اسماء پیامبر(ص) در هنر اسلامی، با تأکید بر آثار موزۀ دکتر محمد صادق محفوظی / 108

-        محمدی هفشجانی، حسن؛ پیری؛ علی / حلیه نویسی در خوشنویسی اسلامی و نام پیامبر(ص) / 106

سکه شناسی

-        احمدی علیایی، سعید؛ محمودی، فتانه؛ محمدپور، سمیه / تحلیل معنوی و ماهوی حضور نام پیامبر(ص) همراه با نام باری تعالی (الله) در آثار فلزی و سکه های دورۀ اسلامی / 110

صنایع دستی

-        عرفان منش، راهله؛ بزی، کلثوم / تجلی صلوات و مذهب تشیع بر هنر‌های صناعی در دورۀ صفویه / 111

فرهنگ

-        دیمیگ، اشلی ماری / اشیاء متبرک و تجلی حضرت محمد(ص) در مجموعه‌های عثمانی / 117

-        سلاحی، لادن؛کریم یپور، محمدعلی / مطالعه تصویری سیمای حضرت محمد(ص) در کاشی کاری بناهای دورۀ قاجار در شیراز / 87

-        سیدالحسینی، سیدمسلم؛ دانشور، مريم / پارادایم شهرسازی در سنت نبوی با تاکید بر تعاملات اجتماعی / 200

قالی‌بافی

-        نخعی اشتری، مهران؛ حسینی دزکی، راضیه / تجلی نام پیامبر(ص) در قالی‌های سجاده ای دورۀ صفویه / 114

کاشی‌کاری

-        مقدم، بهاره / بررسی احادیث پیامبر اکرم(ص) و ویژگیهای هنری آن بر روی کاشی‌های حرم مطهرامام رضا(ع) تا دوره صفوی / 83

-        یزدانی، ملیکا؛ خسروی بیژائم، فرهاد / تجلی مفاهیم قرآنی و ستاره شش پر در کاشی‌های زرین فام با نام حضرت محمد(ص) در مسجد علی(ع) قهرود کاشان / 86

کتیبه

-        حسینی شاد، محجوب السادات؛ براتی، بهاره / بررسی رابطۀ کتیبه‌های مزین به نام حضرت محمد(ص) و حضرت علی (ع) در گنبد سلطانیه / 94

-        حسینی، مریم؛ کرمی، حمیدرضا / حضور اسم مبارک محمد(ص) بر روی بناهای دورۀ ایلخانی / 93

-        حکم آبادی، عارفه سادات؛ مهر نگار، منصور / نام حضرت محمد(ص) در نقش گردونۀ مهر (از منظر ریخت شناسی) / 105

-        خزاعی مسک، سمیه؛ حجازی، معینه السادات / تنوع نوشتار نام حضرت محمد(ص) در خطوط کوفی بنایی مسجد حکيم و مسجد جامع اصفهان / 77

-        ساریخانی، مجید؛ شریفی نیا، اکبر؛ قنبری، ندا / کتیبه نگاری نام پیامبر(ص) بر سنگ قبور شهرستان یزد / 96

-        صارمی نائینی، داوود؛ شفیعی، شیرین / نگرشی بر جایگاه اسماء جلاله و نام حضرت محمد(ص) در کتیبه‌ها و آمودهای تزیینی گنبد سلطانیه از نظر اعتقادات مذهبی / 95

-        عباسپور، زهرا / تجلی نام حضرت محمد(ص) در کتیبه‌های مساجد اصفهان دورۀ صفوی / 90

-        کریمی پور، محمدعلی؛ سلاحی، لادن / تجلی حضور بصری نام حضرت محمد(ص) در کتیبه‌های معقلی مسجد وکیل شیراز / 91

-        کشاورزی، قاسم؛ محبوبی، زهرا؛ کرمپور، فاطمه / جستجویی در احادیث حضرت محمد(ص) در کتیبه‌های مدارس تاریخی شیراز و اصفهان / 92

-        ملاپور، جمشید / بررسی زیبائی شناسی و خلاقیت هنرمندان اسلامی درکتیبه‌های مزین به نام مبارک حضرت محمد(ص) / 88

معرق

-        قلی زاده، مهدیه؛ جاودانی یکتا، نادیا / بررسی تأثیر پذیری هنر معرق از تجلی نام حضرت محمد(ص) / 112

معماری

-        آقائی جشوقانی، سعید / تجلی نام حضرت محمد(ص) در مسجد جامع اصفهان / 89

-        علی آبادی، مهری / بررسی نمون ههایی از تأثیرگذاری‌های حقیقت روح پیامبر(ص) بر هنر معماری مساجد ایران در صدر اسلام / 99

-        فرشچیان، امیر حسین / نام محمد(ص) در تزئینات فضای معماری اسلامی با رویکرد بررسی نمادهای تزئینی نام حضرت محمد(ص) در بناهای معماری سنتی اسلامی / 100

-        کاظم نژادی، حبیب الله / مطالعۀ رابطۀ ارگانیک تجلی نام حضرت محمد(ص) با معماری بنای گور امیر در سمرقند / 78

-        کرمی، حمیدرضا؛ حسینی، مریم / پژوهشی درخصوص حضور اسم مبارک حضرت محمد(ص) بر روی مناره‌های دوره سلجوقی / 101

-        کلانوری، مجید؛ حسین بر، عبدالبصیر / ریشه یابی نام مقدس حضرت محمد(ص) در هنر بلوچستان / 97

-        مراد قلی، زهرا / تجلی حضور محمد(ص) در تزئینات کاشی کاری و معماری مساجد ایران / 85

-        مرادی، سروین؛ آذرم دل، کبری / مسجد النبی و تأثیر آن بر هنر و معماری اسلامی / 79

-        موسوی، اعظم السادات؛ پزشکی، فرشته / تجلی نام محمد(ص) در تزئینات معماری اسلامی در قالب نقش‌مایه سواستیکای آریایی / 102

معماری ـ فرهنگ

-        معزی، مهتاب / ارزش و جایگاه مسجدالنبی به لحاظ معماری، کارکرد و تطورآن در عصر پیامبر(ص) / 80

مُهرنگاری

-        محمدی زاده، اکرم / تجلی نام پیامبر(ص) بر روی انگشتری‌های دوران قاجار / 113

-        مهرنگار، منصور؛ ربیع پور، طاهره؛ زارع زاده، فهیمه / تجلی نام حضرت محمد(ص) در سنت مهر نگاری مجموعه مهرهای موزۀ میرزا محمد کاظمینی یزد / 109

موسیقی

-        عارف بالله، ابوموسی محمد / کازی نازرول اسلام بهترین آهنگساز بنگالی نعت حضرت رسول(ص) / 76

نقاشی و نگارگری

-        سامانی فر، سودابه /تصویر دوزخیان به مثابه « دیگری» در تصاویر معراج‌نامه‌ شاهرخی / 23

-        احمدی پیام، رضوان / تصویر حضرت محمد(ص) در نگاره‌های جامع التواریخ / 51

-        اعظم زاده، محمد؛ رحیمی، مریم / نقش نمادین نقش مایۀ درخت در نگاره‌های معراج تطبیق نگاره‌های خمسه نظامی با نقاشی‌های عامیانۀ تکایای شمال کشور / 47

-        افشاری، مرتضی؛ محمدی، مینا / بررسی ویژگی‌های تصویری سیمای حضرت محمد(ص) در نقاشی دوران قاجار / 56

-        آقایی نژاد، فاطمه / بررسی روند شمایل نگاری سیر عروج حضرت محمد(ص) در آثار نگارگری از دورۀ ایلخانی تا قاجار / 1

-        آقایی، فاطمه؛ آقایی نژاد، فاطمه / بررسی تضادهای هفت گانۀ رنگی در نگاره معراج از نسخ خطی خمسه نظامی مکتب تبریز صفوی / 2

-        بزرگ زاده، سمانه / بررسی تطبیقی نگاره‌های معراج پیامبر(ص) در مکاتب هرات و تبریز (2) / 6

-        بزی، کلثوم؛ عرفان منش، راهله / بررسی تصویر معراج در حمام وکیل شیراز / 37

-        بوذری، علی / شمایل پیامبر(ص) در کتاب‌های چاپ سنگی دورۀ قاجار / 57

-        پزشکی، فرشته؛ موسوی، اعظم سادات / معراج نگاری در سقانپارهای مازندران، با توجه به دیگر نمونه‌های معراج نگاری در دورۀ قاجار / 39

-        پیری، علی؛ محمدی هفشجانی، حسن / بررسی تطبیقی تصویر گری معراج پیامبر(ص) در معراج نامۀ شاهرخی و نگاره معراج سلطان محمد نقاش / 10

-        جهانتیغ، علی / مطالعۀ تطبیقی نگاره معراج حضرت محمد(ص) اثر سلطان محمد با نقاشی‌های دور] قاجار از منظر هنر سنتی و هنر قدسی / 17

-        حسن زاده، حسام؛ باقر زاده آتش چی، زهرا / رویکردهای تصویری در بازنمایی حضرت محمد(ص) در آثار هنری / 62

-        حسنی، محمدرضا / واکاوی سیمای پیامبر(ص) و علی (ع) در نسخۀ مصور آثار الباقیه عن قرون الخالیه / 66

-        حسین آبادی، زهرا / تحليل معراج حضرت محمد(ص) بر اساس دو اثر از معراج نامۀ شاهرخی / 25

-        حقیقت جو، مهدیه / بررسی تطبیقی نگاره‌هایی از معراج نامه‌های دورۀ ایلخانی، تیموری و صفوی / 4

-        خرازیان، نغمه؛ مرتضوی، مرجان / معراج نامۀ میر حیدر تفسیری تجسمی از معراج پیغمبر(ص) با تأثیر پذیری از الگوهای خاور دور / 19

-        خزامی نژاد، فاطمه / بررسی و تحلیل نگاره‌های سیرعروج پیامبر از هفت آسمان در نسخۀ معراج‌نامه میرحیدر / 20

-        خسرو نژاد، پدرام / حجاب‌های بهشت: تصاویر آسمانی و عبادی حضرت محمد(ص) در نقاشی دیواری زیارتگاه‌های ایران / 67

-        خسروی، مریم / بررسی نگارۀ نماز پیامبر(ص) در نسخۀ خطی ورقه و گلشاه موجود در موزه توپقاپی استانبول / 44

-        خط کار، مریم؛ کاظم خانلو، ناصر / تصویر معجزات پیامبر(ص) در مثنوی حملۀ حیدری / 162

-        خواجه احمد عطاری، علیرضا؛ شیرازی نژاد، شادی؛ عباسپور، زهرا / مفهوم ‌هالۀ نورانی در نگاره‌های حضرت محمد(ص) / 68

-        دانا جو، مجتبی / نگاره‌هایی از حضرت محمد(ص) در سقانفارهای مازندران / 40

-        راوح، الیزابت / محمد(ص) بر تخت نشسته، تصویر دیواری حضرت محمد(ص) نمایش داده شده در نمایشگاه مستعمراتی پاریس سال 1931 / 72

-        رجبی، زهرا؛ رسولی، زهرا / بررسی تطبیقی شعر و نقاشی در نگارگری معراج سلطان محمد / 11

-        رحمانی، سمیه / تحلیلی بر معراج‌نامه‌ میر حیدر، میراث درخشان کتاب آرایی اسلامی / 21

-        رستمی، مصطفی؛ یوسفی، یاسمن / تأثیر گرایش اولیۀ مغولان بر مسیحیت در تصویرگری پیکر حضرت محمد(ص) در کتاب جامع التواریخ / 52

-        رسولی، زهرا / تجلی معراج در نقاشی هنرمندان معاصر / 43

-        رشادی، حجت اله / بررسی و تطبیق تجلی حضور حضرت محمد(ص) در فرش‌های تصویری ایران از دورۀ قاجار تا کنون / 115

-        سرحدی دادیان، حسین؛ ملکزاده، صابره / مسجد جامع دزک سیمای مسجد پیامبر(ص) در بلوچستان / 98

-        سهرابی، مهین؛ اخوان بزاز، مریم / بررسی تطبیقی شمایل نگاری حضرت محمد(ص) در دورۀ تیموریان و قاجار / 58

-        سیفی، غزاله؛ حس نپور، محمد / بررسیِ جایگاهِ تصاویر شمایلی، در ساخت هویت و تزیین فضاهای خصوصی / 199

-        شاد قزوینی، پریسا؛ شاهیوندی، پری / مطالعۀ تطبیقی مفهوم معراج در دو اثر نقاشی از ال گرکو و سلطان محمد / 16

-        شاه چراغ، سیده معصومه / مطالعۀ ساختار فیزیکی براق در نگارگری هند / 48

-        شایسته فر، مهناز؛ خزامی نژاد، فاطمه / بررسی زیباشناسانۀ نگاره معراج حضرت پیامبر(ص) در نسخۀ خطی خمسه نظامی موجود در کتابخانۀ مدرسه عالی شهید مطهری سپهسالار سابق / 30

-        شریفی مهرجردی، علی اکبر؛ رفیعی وردنجانی، اکرم / دیوارنگاره معراج در خانقاه نعمت اللهی یزد / 38

-        شریفیان، محمدعلی؛ آدینه محمدی، مژگان؛ قربانی مقدم، زهرا / تصویرگری کتب خمسۀ نظامی باموضوع پیامبرگرامی اسلام / 29

-        طاهری، علی رضا / موجودات عجیب در نگاره‌های معراج حضرت محمد(ص) ، معراج‌نامه‌های شاهرخی و میرحیدر / 24

-        ظریفیان صالح مکرم، رویا؛ شهر آبادی، مجتبی / عوامل تأثیرگذار برمنع چهره نگاری پیامبراسلام(ص) در نگاره‌های عصر صفوی * خوانش شمایل ‌نگاشتی نگاره معراج سلطان محمد با تکیه بر روش پانفسکی / 12

-        عظیم زاده طهرانی، طاهره؛ سعادتی فر، فرزانه / رنگ پوشش پیامبر(ص) در نوشت هها و نگار ههای نسخ خطی تا پایان دوره صفوی / 197

-        علیزاده، مهرانه / بررسی سیمای حضرت محمد(ص) در آرایه‌های سقانفارهای مازندران / 41

-        غیثی، هانیه؛ حامی، نغمه / بررسی عرفان اسلامی تشیع در نگاره‌های معراج حضرت محمد(ص) در ایران / 36

-        فراخی، هاجر / بررسی نگاره معراج رسول اثر سلطان محمد با رویکرد شمایل نگاری و شمایل شناسی پانوفسکی / 13

-        فرجیانی، مریم / نقد نگاره معراج اثر سلطان محمد(ص) با رویکرد شمایل و نشانه شناسی / 14

-        فرخ فر، فرزانه / سیمای مبارک پیامبر اسلام(ص) در مکتب نقاشی استانبول / 71

-        فروغی نیا، مریم / بررسی نقش براق در قالی‌های سیستان و بلوچ / 49

-        فلاحی، فرزانه / تجلی حضور حضرت محمد(ص) در نگارگری تیموریان / 59

-        قاسمی، زهرا / سیمای پیامبر(ص) در برخی از نسخ مصور و نگاره‌های ایرانی / 69

-        قاسمی، مریم؛ براتی، بهاره / تمهیدات بصری در نگاره‌های مربوط به سیمای پیامبر(ص) در کتاب جامع التواریخ / 53

-        قاسمی، مژگان؛ رستمی، مصطفی / حضور نمادین معراج پیامبر در دیوارنگاره بقاع گیلان * مطالعه موردی: بررسی پنج اثر دیوارنگاره باموضوع معراج پیامبر(ص) / 42

-        کنعانی، افسانه / معراج پیامبر(ص) در نگارگری ایرانی- اسلامی ایلخانی، تیموری و صفوی / 3

-        محمود زاده، حمیده / مطالعه تطبیقی عناصرساختاری در آثار نگارگری اسلامی ایران با موضوعیت معراج حضرت محمد(ص) / 34

-        محمودی، آرزو / ارزیابی و تحلیل موردی عناصر ساختاری نگاره‌های معراج پیامبر(ص) و بررسی تطبیقی آنها با نمونۀ موجود در موزۀ نسخ خطی و آثار فرهنگی- هنری دکتر محمد صادق محفوظی / 33

-        مرتضوی، مرجان؛ خرازیان، نغمه / بررسی سیمای حضرت محمد(ص) در نگارۀ خاوران نامه / 55

-        منصور آبادی، مصطفی / مطالعۀ تطبیقی نگاره‌های معراج پیامبر(ص) بر نسخه‌های خطی در قرن دهم هجری مطالعه موردی: نگاره‌های بوستان سعدی، هفت اورنگ جامی، کلیات امیر خسرو دهلوی / 32

-        مهجور، فیروز / بررسی و معرفی نگاره‌های مربوط به پیامبر اکرم(ص) در نسخ خطی ایرانی اسلامی / 60

-        موسوی لر، اشرف؛ خیری، مریم / مطالعه ای در لایه‌های نشانه ای بکار رفته در نگارۀ ملاقات پیامبر(ص) با حضرت آدم( ع)، معراج نامۀ میرحیدر / 22

-        میکسون، کانداس دیان / حضرت محمد(ص) و توصیف تصویر با نگاهی به آثار موزۀ امام رضا (ع) و موزۀ حرم حضرت معصومه( س)/ 84

-        ناصر نژاد، مریم / بررسی عناصر تصویری نگارۀ غدیر خم از نسخۀ خطی احسن الاکبار کاخ گلستان / 61

-        نقش بندی، فهیمه؛ اسماعیلی، عابد / بررسی سیر تاریخ نگاره‌های معراج پیامبر(ص) در ایران / 35

-        نوروزیان، گیتی / مقایسۀ دو نقاشی: حضرت محمد(ص) با اصحاب خود در کلیله و دمنه نسخۀ 2198 در کتابخانۀ کاخ گلستان و صفحه «موسی و غول اووج» در مجموعۀ خلیلی / 45

-        یوسفی پور، زهره؛ خوب بین خوش نظر، سیدرحیم / بررسی نمادگرایانۀ حضرت محمد(ص) در نگارگری ایرانی / 70

نمایشی

-        رویین، علی / سیمای حضرت محمد(ص) در مجالس تعزیه، بررسی تطبیقی یازده نسخه تعزیه بامحوریت شخصیت پیغمبر(ص) / 73

-        عباسی، رضا؛ امیری، مهدی / کارکرد محرم رازگونه شخصیت حضرت محمد(ص) در نمایش‌های مذهبی ایران / 74

-        محمودی تازه کند، فاطمه؛ محتشم، معصومه / بازتاب سیمای حضرت محمد(ص) بر پردۀ سینما / 75لینک دریافت فایل pdf کتاب چکیدۀ مقالات از کانال تلگرام سلیس

لینک سایت همایش

 

Print
3382 Rate this article:
No rating

Leave a comment

Name:
Email:
Comment:
Add comment

ادبیات

معارف

دیگر علوم انسانی

ارتباط با ما


چارت سازمانی
نشانی:تهران, خیابان بهارستان , خیابان صفی علی شاه , کوچه درویش , پلاک 6 تلفن: 02177687441
تلفن و تلگرام مسوول ثبت نام کارگاه ها: 09399990190

Bayat.Dr@gmail.com :مدیر سایت

همکاری با ما


هر بزرگواری که تخصصی مرتبط با علوم انسانی شیعی داشته باشد (دانشجوی ارشد به بالا)، پس از مصاحبه‌ای کوتاه می‌تواند نوشته‌هایش را در این سایت منتشر کند و به شرط پرکاری صفحه‌ای شخصی در سایت داشته باشد.

هدف و روش ما


ما هر گونه تعصب و پیش داوری را مانع کار علمی می‌دانیم. نام‌ها و عناوین و نیز اقوال مشهور راه را بر نقد و مطالعۀ علمی ما نمی‌بندد.

ما بهترین راه دفاع از عقیده را کار دقیق و درست علمی می‌دانیم.

دربارۀ ما


گروهی دانشجویی هستیم که دربارۀ ادبیات و فرهنگ شیعی تحقیق می‌کنیم. دامنۀ تحقیق ما تمام علومی است که به نحوی می‌تواند به ادبیات و فرهنگ شیعی کمک کند؛ علومی مثل قرآن و حدیث، تاریخ، کلام، عرفان، فلسفه، هنر و ...

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به به سایت سلیس می باشد.

طراحی شده توسط DnnTeam.com